USMENO I ZUBNO ZDRAVLJE

Oralno i zubno zdravlje je među najvažnijim zdravstvenim problemima kako u našoj zemlji, tako i u svetu, međutim, kako to ne utiče direktno na naš život, o njemu ne brinemo dovoljno.

Propadanje zuba može uticati na ostale organe. Propadanje zuba može biti izvor infekcije koja na loš način pogađa srce, bubrege i zglobove.